Những đóng góp khác biệt của FYT trong việc quảng bá du lịch di sản 

  • Tổ chức chuỗi sự kiện “Di sản – kết nối” thu hút lãnh đạo cấp cao tham gia các buổi tọa đàm, các dự án ý nghĩa nhằm nâng cao năng lực bảo tồn di sản và quảng bá du lịch di sản một cách hiệu quả
  • Kết nối và hỗ trợ phát triển quan hệ đối tác trong việc xây dựng các trung tâm quảng bá trực tuyến và trực tiếp với mô hình kinh tế chia sẻ để quảng bá du lịch di sản và các sản phẩm, dịch vụ liên quan
  • Quảng bá qua hình thức trải nghiệm người dùng trên nền tảng xã hội trực tuyến FYT về du lịch di sản cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan

 

FYT có thể hỗ trợ các công ty có định hướng phát triển bền vững như thế nào trong hoạt động truyền thông kế thừa và xây dựng đội ngũ kế thừa

  • Tổ chức các hội thảo về chiến lược truyền thông kế thừa và xây dựng đội ngũ kế thừa để nâng cao nhận thức
  • Tìm những tổ chức tư vấn tin cậy và phù hợp để hỗ trợ xây dựng chiến lược kế thừa và kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa, giải quyết các vấn đề về thuế, nhân sự, pháp lý và các vấn đề liên quan khác cho từng khách hàng mục tiêu
  • Tổ chức các sự kiện truyền thông để truyền đạt chiến lược kế thừa và kế hoạch kế thừa cho các bên liên quan của doanh nghiệp (tức là cổ đông, nhà đầu tư, quản lý cấp cao, quản lý tập sự và đội ngũ kế thừa trẻ tương lai)
  • Tổ chức các sự kiện quảng bá về xây dựng đội ngũ kế thừa tại các trường đại học, cao đẳng phù hợp để thu hút nhân tài trẻ cho kế hoạch kế thừa.
     
Giỏ hàng của bạn